yacht technics kapellmakeri

Kapellvård

  • Förvara kapellet torrt.

  • Undvik att ha det kvar på båten under vintern och sörj för god ventilation. 

  • Om du vill försöka tvätta kapellet själv så gör det i ljummet såpvatten och skrubba med rotborste. På så sätt sitter impregneringen kvar. 

  • Fönster tvättas med T-röd.

  • Blixtlås kan behandlas med stearin för mindre friktion.

  • Under höst- och vintersäsong kan du lämna in kapellet till oss för tvätt och impregnering samt reparation av fönster, blixtlås sömmar och revor.

  • Tvätten är färdig efter ca 14 dagar.

  • Dynor handhas på samma sätt som kapell. Sörj för god ventilation under dynorna. Använd med fördel ventilationsmatta.

  • Konstläder tvättas med såpvatten, T-röd eller vinyltvätt.